België | Belgique

Gegevensbeschermingsverklaring

We vinden het heel belangrijk uw persoonsgegevens en uw privacy te beschermen. In deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u daarom informeren over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. De volgende verklaring geldt voor de website www.deruba.be.

1.Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming van de EU en de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) is Remitan GmbH, Am Haag 14, D-82166 Gräfelfing, Duitsland.

Remitan GmbH
Am Haag 14, D-82166 Gräfelfing, Duitsland
Tel.: +49 (0)89 8589639-150 I Fax: -201
info@remitan.be

2. Verzamelen van algemene informatie

Als u gebruik maakt van onze website, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server-logfiles) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider, e.d. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die geen nadere details over uw persoon bevat. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van webpagina’s correct weer te geven en is bij gebruik van het internet vereist. Anonieme informatie van deze aard wordt door ons statistisch geanalyseerd om onze internetpagina en de achterliggende technologie te optimaliseren.

3. Contactname: Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoren bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres en alle andere gegevens die u ons bij contactname via e-mail of contactformulier verstrekt.

De door u bij contactopname verstrekte gegevens worden voor de verwerking van de aanvraag en voor mogelijke verdere vragen bewaard. De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, overheersen.

Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen, veilig bewaren en niet aan derden doorgeven.

4. Gebruik van cookies

Net zoals vele andere websites gebruiken wij cookies om u als bezoeker een aantrekkelijke website te bieden en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons toegepaste cookies worden na de browsersessie van uw harde schijf verwijderd (sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op uw computer en maken het mogelijk voor ons om uw computer bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Deze cookies maken bijvoorbeeld het opnieuw invullen van formulieren met uw gegevens gedeeltelijk overbodig. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en afzonderlijk beslist of ze worden aanvaard dan wel of ze in bepaalde gevallen of algemeen niet worden aanvaard. Indien u cookies weigert, kan de functionaliteit van onze website echter beperkt zijn.

In geen geval worden de door ons verzamelde gegevens aan derden verstrekt of zonder uw toestemming aan persoonsgegevens gekoppeld.

5. SSL-codering

Om de veiligheid van uw eventuele persoonsgegevens bij het verzenden te waarborgen, gebruiken wij de overeenkomstig de nieuwste stand van techniek coderingsprocedures (bijvoorbeeld SSL) via HTTPS.

6. Verwijderen resp. blokkeren van gegevens

Wij houden ons aan de grondbeginselen van het vermijden van gegevens en de gegevensminimalisering. Wij slaan uw persoonsgegevens slechts zolang op als ze nodig zijn om de hier genoemde doeleinden te realiseren of volgens de verschillende bewaringstermijnen die zijn vastgelegd door de wetgever. Na het wegvallen van het betreffende doeleinde resp. het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

7. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Door het activeren van de IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om te beoordelen hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt vermijden dat cookies worden opgeslagen door een passende instelling van uw browser-software; wij maken er u echter op attent dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google en ook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen als u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert: browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics.

Daarnaast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u het ‘tracken’ door Google Analytics op onze pagina’s uitschakelen, door op deze link te klikken . Daarbij wordt een Opt-Out-Cookie op uw computer geïnstalleerd. Daardoor wordt verhinderd dat Google Analytics voor deze website en deze browser in de toekomst gegevens inwint, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

8. Geïntegreerde YouTube-video‘s

Op enkele van onze websites worden YouTube-video’s geïntegreerd. Deze plug-ins worden beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een pagina met een YouTube-plug-in bezoekt, komt een verbinding met de servers van Youtube tot stand. Daarbij wordt aan Youtube meegedeeld welke pagina‘s u bezoekt. Wanneer u bij uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel toevoegen. U kunt dit verhinderen door vooraf op uw YouTube-account uit te loggen.
Als een Youtube-video wordt gestart, gebruikt de adverteerder cookies die aanwijzingen over het surfgedrag verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google-programma heeft gedeactiveerd, hoeft ook bij het bekijken van Youtube-video‘s zulke cookies niet te verwachten. Youtube plaatst echter ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruiksinformatie. Als u dit wilt vermijden, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Verdere informatie over gegevensbescherming bij „Youtube“ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

9. Social plugins

Op onze website bieden wij de mogelijkheid zogenaamde „social-media-buttons“ te gebruiken. Ter bescherming van uw gegevens maken wij gebruik van de „Shariff“-oplossing. Hierdoor worden deze buttons op de website slechts als grafiek weergegeven die een link naar de desbetreffende website van de button-provider bevat. Met een klik op de grafiek wordt u naar de diensten van de desbetreffende provider doorgestuurd. Pas dan worden uw gegevens naar de desbetreffende provider gestuurd. Als u de grafiek niet aanklikt, vindt er geen uitwisseling van gegevens tussen u en de providers van de social-media-buttons plaats. Meer informatie over het inwinnen en gebruik van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u in de desbetreffende gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende provider.
Op onze website hebben wij social-media-buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd.

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900 – San Francisco – CA 94103 – USA)

10. Doorsturen via (affiliated) Links

Op onze websites hebben wij deels links geplaatst om het u gemakkelijker te maken andere interessante websites te vinden. Door het aanklikken van de links wordt u slechts naar de desbetreffende websites doorgestuurd. Persoonsgebonden gegevens worden niet doorgegeven. Bovendien verwijzen wij hierbij naar de actueel geldende gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende websites, waarnaar u wordt doorgestuurd als u op de links klikt. Bijgevolg zijn we niet aansprakelijk voor derden.

11. Uw rechten op inzage, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften hebt u het recht uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Eveneens hebt u het recht op grond van de wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te verbeteren, beperken, blokkeren of, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor de zakelijke transacties, te verwijderen. Verder hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking die op grond van wettelijke voorschriften wordt uitgevoerd.

Hiervoor en voor en alle andere vragen over gegevensbescherming verzoeken wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u helemaal onderaan.

Los daarvan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Verder wijzen wij er op dat er geen automatische besluitvorming plaatsvindt (bijvoorbeeld een besluit over het afsluiten van een contract rechtstreeks door een computerprogramma).

12. Wijzigingen van onze clausules over gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd aan te passen, zodat deze altijd in overstemming is met de actuele wettelijke voorschriften of om veranderingen van onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring aan te passen bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. Voor uw volgende bezoek geldt dan de nieuwe gegevensbeschermingsverklaring.

13. Functionaris voor gegevensbescherming

Ila Weinmann
Remitan GmbH
Am Haag 14, D-82166 Gräfelfing, Duitsland
E-mail: info@remitan.be